Wat willen we met deze site ?

Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid.

Luchtverontreiniging veroorzaakt vroegtijdige sterfte, bronchitis en astmaklachten, longkanker enz. enz.
Staatssecretaris Heijnen zei in haar openingstoespraak bij het SLA-congres 2022 dat door het inademen van vervuilde lucht jaarlijks in Nederland elfduizend mensen voortijdig overlijden.
Maar dat niet alleen: het beinvloedt ook ons denkvermogen!
 
Daarom probeert de overheid (terecht) de luchtkwaliteit te verbeteren o.a. op basis van de EU-voorschriften en WHO-richtlijnen  en mede onder druk van organisaties zoals het Longfonds, Milieudefensie, Milieu Centraal, MOB en de vele lokale actiegroepen.
Daartoe zijn het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Schone Lucht Akkoord (SLA, met "pilots" en "thema's") in het leven geroepen en wordt er gewerkt aan het Nationaal MilieuProgramma (NMP). 
 
Mooie plannen. Maar werkt dat ook? 
 
De realiteit is, dat het meestal bij die plannen blijft of dat het aan de gemeenten of provincies overgelaten wordt om actie te nemen *). Het is allemaal te vrijblijvend. In het regeerakkoord van 2022 komt het woord luchtvervuiling zelfs niet voor! Er wordt alleen gesproken over de uitstoot in de mobiliteitssector. Aanpassing van de wetgeving aan de laatste WHO "Air Quality Guidelines" is wel het minste dat gedaan moet worden!
 
Hoe het straks zal gaan, als de Omgevingswet van kracht wordt (juli 2023), is ook maar afwachten. Die nieuwe wet zou 26 bestaande wetten met 4700 artikelen op het gebied van de leefomgeving gaan vervangen! Er wordt van heel veel kanten betwijfeld of het digitale stelsel (DSO) het allemaal aan kan. Bovendien maakt men zich zorgen of het gezondheidsaspect met de nieuwe wet voldoende geborgd wordt. Zie het Haskoning rapport "Een gezonde leefomgeving met de Omgevingswet".
 
Vooral hopen we dat deze site voor de overheid een signaal is dat er meer moet gebeuren om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren.
 
En verder:
Omdat er van heel veel kanten informatie op ons afkomt (het RIVM, het Planbureau voor de leefomgeving, de WHO enz.) duizelt het je soms en daarom proberen we wat orde te scheppen in deze materie.
In het menu staan verwijzingen naar achtergrondinformatie (incl. video's). Rechts staat het laatste nieuws over het Schone Lucht Akkoord, over de wetgeving alsook gezondheidsaspecten. Onderaan korte actuele berichten uit binnen- en buitenland.
Via de keuzeknop 'dossiers' kunt u zoeken naar specifieke informatie.
  
Maak svp anderen attent op deze site.
 
*) Van de 350 gemeenten die Nederland telt hebben er tot nu toe slechts 91 het SLA ondertekend !
 
logo ongezondelucht fontmeme tenstrijde
 
 

 

 

 

Actueel

 • vuurwerk kl

  Kun je beter knal- of siervuurwerk afsteken met het oog op het milieu? NEMO Kennislink beantwoordt vijf vragen over de (on)duurzaamheid van vuurwerk.

  27 december 2022

  Het is elk jaar weer een knalfeest. Op oudejaarsavond is de donkere hemel traditiegetrouw het decor voor ontploffende pijlen met veelkleurige vonkenregens. Vuurwerk afsteken is een spectaculaire en populaire manier om het nieuwe jaar in te luiden. 
  Wat ook elk jaar weer opduikt, in steeds sterkere mate, is de roep om een vuurwerkverbod. Dieren worden angstig van de knallen, mensen belanden met letsel in het ziekenhuis en dan zijn er nog de gevolgen voor het milieu. Kruitdampen hangen nog uren in de lucht en resten van rotjes, fonteinen en potten zwerven in de omgeving. Hoe slecht voor het milieu en het klimaat is vuurwerk afsteken eigenlijk? Twee onderzoekers van TNO, gespecialiseerd in luchtverontreiniging en pyrotechniek, geven toelichting.

  De vragen:

  Met dank aan Nemo

 • brussel pollutie

  In Brussel kan het wel !

  18 december 2022

  In Het Laatste Nieuws (www.hln.be) lezen we: "In Brussel treedt zaterdag de sensibiliserings-en interventiefase in werking, als gevolg van een te hoge concentratie stikstofdioxide en fijn stof in de lucht. Om dat terug te dringen zijn meerdere maatregelen van kracht, zoals een verbod op stoken met hout en gratis openbaar vervoer.
  De sensibiliserings-en interventiefase treedt in werking wanneer er meer dan twee dagen hoge concentraties stikstofdioxide en fijn stof worden opgemeten. Bijhorende maatregelen beslaan onder meer het verlagen van de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur op wegen waar men doorgaans 70 of 90 kilometer per uur mag rijden, of een verbod op stoken met hout.
  Zich verplaatsen met het MIVB-net wordt gratis, net zoals een dagticket voor de deelfietsen van Villo!. Daarnaast wordt aangeraden om zich zoveel mogelijk te voet of per fiets te verplaatsen, de temperatuur binnenshuis onder de 20 graden te houden en te opteren voor carpooling en eco-driving indien pendelen of thuiswerk niet mogelijk is."
 • London 1952The Great Smog of London

  12 December 2022
  Dezer dagen is het 70 jaar geleden dat een dichte mist vijf dagen lang de straten van Londen wurgde: een ramp die duizenden mensen het leven kostte en de deur opende voor historische bescherming van het milieu *).
  Wat kunnen we daar uit leren? In de eerste plaats dat er harde maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren, zoals in Groot Brittanie de ‘Clean Air Act’ van 1956..
  Die Clean Air Act begint met te zeggen: "Onder voorbehoud van de bepalingen van deze wet mag er geen donkere rook worden uitgestoten uit een schoorsteen van enig gebouw, en als op enige dag donkere rook wordt uitgestoten, zal de bewoner van het gebouw zich schuldig maken aan een misdrijf."
  In Nederland (en de EU) zijn al heel wat besluiten genomen om catastrofale gebeurtenissen (zoals destijds in Londen) te voorkomen maar toch vallen er elke dag nog slachtoffers van de vervuilde lucht in onze leefomgeving. Daarom zullen de advieswaarden om de luchtkwaliteit te verbeteren (o.a. fijnstof) drastisch omlaag moeten. Zie het recente RIVM-rapport. Met alleen de maatregelen zoals in het Schone Lucht Akkoord beschreven komen we er niet. Die zijn te vrijblijvend. Bovendien doet bijna driekwart van de gemeenten er niet aan mee !
   

  *) Lees hier meer over https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Smog_van_1952

 •  stankoverlast 1

  door veehouderijen

  December 2022

  De rechtbank in Den Haag heeft op 14 september 2022 bepaald dat de overheid de omwonenden van intensieve veehouderijen onvoldoende beschermt tegen stankoverlast en daarom een schadevergoeding moet betalen (zie o.a. de uitspraak, het tv programma Zembla en de website stankopdekaart.nl). 
  Dat is een goede ontwikkeling, maar er is meer aan de hand. 
  Stank (of eufemistisch ‘geur’ genoemd) is niet alleen irritant vanwege psychische klachten maar ook verwerpelijk door de negatieve invloed op onze gezondheid. De website van de GGD Leefomgeving geeft een goed overzicht van deze materie.
  Al in 2008 rapporteerde het RIVM (mede op basis van een uitgebreide literatuurstudie) over de gezondheidseffecten van de ‘megastallen’ voor omwonenden en werknemers als gevolg van de uitstoot van o.a. ammoniak en fijnstof alsmede bacteriën. Zie hier het rapport dat niets aan waarde heeft verloren.
  Wat heeft de overheid in die 15 jaar gedaan? Gewacht op de rechter !