Alles over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Schone Lucht Akkoord (SLA)

Blue Color

Land- en tuinbouw

- Gebruik van bestrijdingsmiddelen (bijv. bij de bollenteelt)

Veeteelt

- Uitstoot fijnstof, methaan enz.

- Verspreiding van bacteriën, bijv. Q-koorts

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste mensen krijgen Q-koorts door het inademen van lucht waar de bacterie inzit. Dit kan gebeuren tijdens de lammerperiode (februari tot en met mei) van geiten en schapen. Als deze dieren besmet raken met Q-koorts kan de bacterie vrijkomen tijdens de geboorte van de lammetjes.

 

Open vuren zoals met Oud en Nieuw, Pasen enz.

Door minder op hout te stoken kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het gezonder maken van de lucht. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van het Longfonds.

Naast verkeer levert houtstook lokaal een grote bijdrage aan de slechte luchtkwaliteit. Houtstook zorgt vooral voor fijnstof in de lucht. TNO heeft berekend dat houtstook in de winter gemiddeld verantwoordelijk is voor 10% van de fijnstofconcentraties. Minder hout verbranden heeft dus direct een gunstig effect. Op lokaal niveau is het effect van houtstook nog groter. In bijvoorbeeld Utrecht zorgt geen hout stoken ervoor dat er 12% minder fijnstof in de lucht komt.  

In het rapport "Kennisdocument Houtstook in Nederland" erkennen de auteurs

 • dat de Gezondheidsraad adviseert dat alle houtstook ontmoedigd moet worden
 • dat houtstook als vervuilende bron prominenter wordt naarmate de verontreiniging door het verkeer en de industrie afnemen
 • dat door de uitstoot van houtrook secundaire aerosolen worden gevormd en dat dit buiten de emissiestatistieken valt
 • dat in woonwijken cumulatie optreedt door meerdere kachels en en dat dit door hoge concentraties van fijnstof kan leiden tot een onvoldoende woon- en leefklimaat
 • dat een moderne houtkachel vaker gebruikt zal worden dan een open haard
 • dat verdere reductie van fijnstof door houtstook noodzakelijk is
 • dat de uitstoot van houtkachels in de dagelijkse praktijk meestal hoger uitvalt dan tijdens laboratoriumtesten
 • dat houtkachels binnen een uur meerdere keren sterk verhoogde concentraties roet in de omgeving kunnen veroorzaken.

De Staatsecretaris van I en W heeft een eerste stap gezet om de emissies uit houtkachels te verminderen. Zie de betreffende brief aan de Tweede Kamer.

Op de site van de Stichting "Schone lucht voor iedereen" staat een toolkit met oplossingen om overlast door houtrook te voorkomen of te bestrijden.

Motorcross

Karting

Solex tourtochten

Autoraces

Motorische tourtochten

 

Natuurlijke bronnen zijn bijvoorbeeld:

 • Vulkaanuitbarstingen
 • Stof, bijvoorbeeld bij stofstormen in droge gebieden en meegevoerd zeezout
 • vluchtige organische verbindingen uit planten
 • Gassen, zoals methaan van natuurlijke oorsprong, bijvoorbeeld uit het darmstelsel van vee
 • Rook van bosbranden

Bron: Wikipedia

Op deze site zullen we op deze oorzaken niet ingaan.