Alles over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Schone Lucht Akkoord (SLA)

In Nederland is het verkeer (in de lucht, over land en water) één van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling.

Voornamelijk wat de uitstoot van verbrandingsgassen betreft, maar ook door remmen en bandenslijtage,

Vooral dieselmotoren hebben de meest schadelijke emissies.

Zie Wikipedia