Alles over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Schone Lucht Akkoord (SLA)

Prinsjesdag 2019

Met 50 miljoen euro voor de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord maakt de staatssecretaris volop werk van het verbeteren van luchtkwaliteit in heel Nederland. In 2030 moet de gezondheidsschade door luchtvervuiling zijn gehalveerd ten opzichte van 2016.

Van Veldhoven: “Onze lucht kan en moet schoner. Schone lucht is van levensbelang. Voor onze gezondheid, voor een gezonde toekomst. Ik ben samen met gemeenten en provincies hard bezig met het Schone Lucht Akkoord, wat dit najaar volgt, met concrete maatregelen voor meer schone lucht.”

Zie het Nieuwsbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 17 september 2019