logo rijksoverheid kl

Wat is het Nationaal MilieuProgramma (NMP)?

November 2022
In het NMP komt te staan hoe het kabinet wil gaan zorgen dat “in 2050 onze leefomgeving gezond, schoon en veilig is en dat milieurisico’s verwaarloosbaar zijn”. Zie hier de brief d.d. 1 juli 2022 aan de 2e Kamer met een verwijzing naar de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) met de eerste contouren van het NMP.
Voor wat betreft de ambities voor een schonere lucht is het NMP gebaseerd op het EU-actieplan  “Naar nulvervuiling van lucht, water en bodem”.
 
Voor het besluit over het NMP wordt een milieueffectrapport opgesteld.
 
Tot oktober 2022 kon iedereen een reactie geven op de notitie NRD.
 
 
Wat hadden we als reactie kunnen inbrengen? Bij voorbeeld: 
- dat alle gemeenten het Schone Lucht Akkoord moeten steunen
- dat Nederland de WHO-richtlijnen van 2021 accepteert
- dat milieuvervuilende bedrijven (zoals Tata-steel) hetzij volledig moeten voldoen aan de milieu-normen of anders moeten sluiten.
- dat er landelijke voorschriften komen voor het gebruik van open haarden.
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) heeft op 10 november 2022 advies gegeven over de reikwijdte en detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport. 
 
nationaalmilieuprogramma