Alles over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Schone Lucht Akkoord (SLA)

Het kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 is op 27 september 2018 door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld. Dit kabinetsbesluit is 28 september 2018 bekendgemaakt door middel van plaatsing in de Staatscourant en in werking getreden op 29 september 2018.  

De Aanpassing NSL met bijlagen en de Nota van Antwoord zijn te downloaden via www.platformparticipatie.nl/aanpassingNSL2018