Alles over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Schone Lucht Akkoord (SLA)

"Nederlands beleid op circulaire economie en duurzaam inkopen gooit hoge ogen in Europees verband"

"Nederland heeft een koppositie op het gebied van circulaire economie en duurzaam inkopen van de overheid zelf. En ook op andere milieuthema’s is sprake van vooruitgang, maar ook ruimte voor verbetering.

Dat concludeert de Europese Unie in haar tweejaarlijkse Evaluatie Uitvoering EU-Milieubeleid 2019.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “Dit is een Paasrapport waar we mee thuis kunnen komen. Op belangrijkste aspecten scoren we heel goed. Tegelijkertijd is het niet zaligmakend, bijvoorbeeld de luchtkwaliteit kan verder verbeterd worden. Dus dat doe ik.
 
Van Veldhoven komt nog voor de zomer met haar inzet voor het Schone Lucht Akkoord. Gezondheidswinst door betere luchtkwaliteit staat in dat akkoord voorop.
 
Ruimte voor verbetering

Wat water- en luchtkwaliteit en natuurbehoud, ziet Europa in Nederland ‘enige vooruitgang’ maar tegelijkertijd ook ‘ruimte voor verbetering’. Het kabinet werkt hard om ook daar stappen te zetten."

Dat is wat de Staatssecretaris zegt, maar de conclusie van de EU is enigszins anders:

De luchtkwaliteit in Nederland nog steeds zorgwekkend.