who logo 

 

 

 

 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Algemene informatie

 

De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health OrganizationWHO) is de gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die een sturende en coördinerende rol heeft op het gebied van gezondheid en welzijn. De WHO wil wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking bevorderen. 

Voor wat betreft het verband tussen luchtverontreiniging en volksgezondheid zijn de volgende feiten bepalend: 

- Luchtvervuiling is een van de grootste milieurisico's voor de gezondheid. Door de luchtvervuiling te verminderen, kunnen landen de ziektelast van beroertes, hartaandoeningen, longkanker en zowel chronische als acute luchtwegaandoeningen, waaronder astma, verminderen.
- Hoe lager de niveaus van luchtvervuiling, hoe beter de cardiovasculaire en respiratoire gezondheid van de bevolking zal zijn, zowel op lange als op korte termijn.
- De WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit van 2021 bieden een beoordeling van de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging en drempels voor gezondheidsschadelijke vervuilingsniveaus.
- In 2019 woonde 99% van de wereldbevolking op plaatsen waar de WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit niet werden gehaald.
- Luchtvervuiling buitenshuis in zowel steden als plattelandsgebieden veroorzaakte naar schatting in 2016 wereldwijd 4,2 miljoen vroegtijdige sterfgevallen.
- Ongeveer 91% van die vroegtijdige sterfgevallen vond plaats in lage- en middeninkomenslanden, en het grootste aantal in de regio's Zuidoost-Azië en de westelijke Stille Oceaan.
- Beleid en investeringen ter ondersteuning van schoner vervoer, energiezuinige huizen, energieopwekking, industrie en beter beheer van gemeentelijk afval zouden de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling buitenshuis verminderen.
- Naast luchtvervuiling buiten vormt rook binnenshuis een ernstig gezondheidsrisico voor zo'n 2,6 miljard mensen die koken en hun huis verwarmen met biomassa, kerosine en steenkool.

Lees ook de WHO brochure uit 2018 "How air pollution is destroying our health".

Vanuit de vaststelling van de bovengenoemde aspecten heeft de WHO richtlijnen opgesteld, de Global Air Quality Guidelines (AQGs). Na een vorige editie uit 2005 werden de normen in 2021 aanzienlijk strenger. De richtlijnen hebben betrekking op fijnstof, ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide en koolmonoxide en gaan verder dan de Europese normen.

De nieuwe richtlijnen zijn hier in te zien

Voor achtergrond informatie over de vervuiling van de buitenlucht (in het Engels) klik hier.

luchtvervuiling