denkvermogen

Effect van luchtvervuiling op het denkvermogen.

Een selectie van wetenschappelijke publicaties:

 
 
“Air pollution affects neurodevelopment, leading to lower cognitive test outcomes, negatively affecting mental and motor development.”
 
 
“Although results were not statistically significant, the associations found between exposure to NO2 and cognitive functions suggest that traffic-related air pollution may have an adverse effect on neurodevelopment, especially early in life, even at low exposure levels.”
 
 
“Children attending schools with higher traffic-related air pollution had a smaller improvement in cognitive development.”
 
 
“The evidence to date is coherent in that exposure to a range of largely traffic-related pollutants has been associated with quantifiable impairment of brain development in the young and cognitive decline in the elderly. There is insufficient evidence at present to comment on consistency, in view of the different indices of pollution and end-points measured, the limited number of studies, and the probability at this stage of publication bias. However, plausible toxicological mechanisms have been demonstrated and the evidence as a whole suggests that vehicular pollution, at least, contributes to cognitive impairment, adding to pressure on governments and individuals to continue to reduce air pollution.”
 
 
“Air pollution has a negative impact on one's health and on the central nervous system. We decided to assess studies that evaluated the relationship between air pollution and cognitive functions in children and adolescents by reviewing studies that had been published between January 2009 and May 2019. We searched three major databases for original works (26 studies) and for studies using brain imaging methods based on MRI (six studies). Adverse effects of air pollutants on selected cognitive or psychomotor functions were found in all of the studies. Exposure to nitrogen dioxide, for example, was linked to impaired working memory, general cognitive functions, and psychomotor functions; particulate matter 2.5 was linked to difficulties in working memory, short-term memory, attention, processing speed, and fine motor function.”
 
 
“There are still significant knowledge gaps in understanding the intrusion and retention of exogeneous particles into the central nervous system (CNS). Here, we uncovered various exogeneous fine particles in human cerebrospinal fluids (CSFs) and identified the ambient environmental or occupational exposure sources of these particles, including commonly found particles (e.g., Fe- and Ca-containing ones) and other compositions that have not been reported previously (such as malayaite and anatase TiO2), by mapping their chemical and structural fingerprints. Furthermore, using mouse and in vitro models, we unveiled a possible translocation pathway of various inhaled fine particles from the lung to the brain through blood circulation (via dedicated biodistribution and mechanistic studies). Importantly, with the aid of isotope labeling, we obtained the retention kinetics of inhaled fine particles in mice, indicating a much slower clearance rate of localized exogenous particles from the brain than from other main metabolic organs. Collectively, our results provide a piece of evidence on the intrusion of exogeneous particles into the CNS and support the association between the inhalation of exogenous particles and their transport into the brain tissues. This work thus provides additional insights for the continued investigation of the adverse effects of air pollution on the brain.”
 
 
This paper studies the causal impact of indoor air quality on the cognitive performance of individuals using data from official chess tournaments. We use a chess engine to evaluate the quality of moves made by individual players and merge this information with measures of air quality inside the tournament venue. The results show that poor indoor air quality hampers cognitive performance significantly. We find that an increase in the indoor concentration of fine particulate matter (PM2.5) by 10 μg/m3 increases a player's probability of making an erroneous move by 26.3%. The impact increases in both magnitude and statistical significance with rising time pressure. The effect of the indoor concentration of carbon dioxide (CO2) is smaller and only matters during phases of the game when decisions are taken under high time stress. Exploiting temporal as well as spatial variation in outdoor pollution, we provide evidence suggesting a short-term and transitory effect of fine particulate matter on cognition.

Actueel

 • nadenkenDe hersenen blieven geen vuile lucht.

  17 september 2022
  Het is al lang bekend dat fijnstof invloed heeft op ons lichaam en de long- en hartfunctie aantast. 
  De allerkleinste fijnstofdeeltjes (PM1) komen in je longen en vandaar in je bloed. Normaal zorgt de bloed-hersenbarrière er voor dat bacteriën en verontreinigingen tegen gehouden worden en niet tot de hersenen kunnen doordringen (zie wikipedia), maar met ultrafijnstof lukt dat niet en horen we steeds meer berichten dat daardoor ons centrale zenuwstelsel wordt beschadigd. Ons denkvermogen wordt dan aangetast. Kinderen leren slechter of vertonen lastig gedrag. Schakers maken meer foutieve zetten in een omgeving met vuile lucht dan in schone lucht: lees hier de publicatie “Indoor air quality and strategic decision-making”.  Andere onderzoeken tonen een sterk verband tussen hoge niveaus van luchtverontreiniging en neuro inflammatie (ontsteking van de hersenen of de zenuwen).
  Zie hier links naar de bronnen.
 • nationaalmilieuprogrammaWat is het Nationaal MilieuProgramma (NMP)?

  Juli 2022
  In het NMP komt te staan hoe het kabinet wil gaan zorgen dat “in 2050 onze leefomgeving gezond, schoon en veilig is en dat milieurisico’s verwaarloosbaar zijn”. Zie hier de brief aan de 2e Kamer met achtergrondinformatie.
  Op de eerste contouren van dat Programma kan iedereen een reactie geven. Zie de website www.platformparticipatie.nl/nationaalmilieuprogramma.
  Voor wat betreft de ambities voor een schonere lucht is het Programma gebaseerd op het EU-actieplan  “Naar nulvervuiling van lucht, water en bodem”.
  Wat kunnen we inbrengen? Bij voorbeeld: 
  - dat alle gemeenten het Schone Lucht Akkoord moeten steunen
  - dat Nederland de WHO-richtlijnen van 2021 accepteert
  - dat milieuvervuilende bedrijven (zoals Tata-steel) hetzij volledig moeten voldoen aan de milieu-normen of anders moeten sluiten.
  - dat er landelijke voorschriften komen voor het gebruik van open haarden.
 • utopie?

   

  16 augustus 2022

  Minder stikstofuitstoot door verkleinen van de veeteelt in Nederland.

  Niet alleen goed voor de natuur maar ook voor de volksgezondheid (schonere lucht), het klimaat, de economie, het dierenwelzijn, de leefomgeving, de werkgelegenheid en ook …. voor de boeren? Een utopie? Nee !  Het is mogelijk.

  Sommige boeren krijgen de (eenmalige) kans om te stoppen met het boerenvak en iets anders te gaan doen waar ze gelukkig kunnen zijn, terwijl anderen meer plezier zullen gaan beleven van hun (kleinere) bedrijf omdat hun financiële positie beter wordt en er geen zorgen zijn over afbetaling van schulden, geen administratieve rompslomp met de mestboekhouding enz. Bovendien verdwijnt de competitiedwang/drang. (Lees hier wat de columnist van het vakblad veeteelt.nl in 2019 schreef). 

  Wereldwijd zal er door de vermindering van de vleesproductie in Nederland een tekort ontstaan waardoor de prijzen zullen stijgen. Een goed teken!

  Het mestprobleem wordt opgelost doordat er meer koeien de weilanden zullen bevolken. Als bovendien een aantal van de overblijvende (melk)veeboeren overstappen naar een gemengd bedrijf met land/tuinbouw hoeft er geen kunstmest gebruikt te worden.

  De slachterijen, de veevoerfabrikanten, zuivelbedrijven enz. zullen moeten inkrimpen. Geen probleem, want het overtollige personeel kan zo aan de slag in andere sectoren.

  Dus toch geen utopie? Een win-winsituatie!

   


 • smog alarm
  14 augustus 2022
   
  Zolang het "Nationaal Hitteplan" van kracht is geldt er een smogwaarschuwing. Het RIVM adviseert mensen die klachten ondervinden om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. 
   

  Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon.

  Lees hier meer over smog door ozon (en andere vormen van smog)