logo rivm

 

Over het stookalerthoutstook

Het stookalert van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft per provincie advies op basis van weersverwachtingen en de luchtkwaliteit. Bij weinig wind blijft de rook langer hangen. En als de luchtkwaliteit al slecht is, bijvoorbeeld bij smog door fijn stof, verergert rook de situatie. Door niet te stoken, voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving.

Voor een stookalert moet de situatie met ongunstige meteorologische condities voor een periode van tenminste 6 uur aanhouden en betrekking hebben op een gebied dat minimaal de helft van de provincie beslaat. Per provincie wordt aan de hand van de vastgestelde criteria bepaald of een stookalert afgegeven moet worden of niet. De criteria voor het stookalert zijn in afstemming met het KNMIKoninklijk Meteorologisch Instituut en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. Het doel van het stookalert is stokers er op te wijzen dat de komende uren de omstandigheden zodanig zijn dat de verontreiniging vanuit de schoorsteen blijft hangen en overlast kan veroorzaken naar de omgeving. 

Gezondheidsklachten en (geur)hinder

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door houtrook.

Hoe werkt het stookalert?

Het RIVM heeft dagelijks contact met het KNMI over de weersverwachting. Om de luchtkwaliteit te beoordelen, gebruikt het RIVM gegevens van www.luchtmeetnet.nl. Als de weersverwachting ongunstig is of de luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM een stookalert. Bij een stookalert krijgen abonnees rond 12.00 uur een bericht via e-mail.   

Aanmelden

Iedereen kan zich aanmelden voor het stookalert.

Stookwijzer

Ook op locaties die niet in het stookalert worden genoemd, kan houtstook tot overlast voor omwonenden leiden. Ga je hout stoken, bekijk dan eerst de Stookwijzer. Zo weet je wanneer het vuur beter uit kan blijven. 

Informatieblad Stookwijzer en Stookalert

Informatieblad Stookwijzer Stookalert kl

Klik op het plaatje om het te lezen.

Actueel

 • vuurwerk kl

  Kun je beter knal- of siervuurwerk afsteken met het oog op het milieu? NEMO Kennislink beantwoordt vijf vragen over de (on)duurzaamheid van vuurwerk.

  27 december 2022

  Het is elk jaar weer een knalfeest. Op oudejaarsavond is de donkere hemel traditiegetrouw het decor voor ontploffende pijlen met veelkleurige vonkenregens. Vuurwerk afsteken is een spectaculaire en populaire manier om het nieuwe jaar in te luiden. 
  Wat ook elk jaar weer opduikt, in steeds sterkere mate, is de roep om een vuurwerkverbod. Dieren worden angstig van de knallen, mensen belanden met letsel in het ziekenhuis en dan zijn er nog de gevolgen voor het milieu. Kruitdampen hangen nog uren in de lucht en resten van rotjes, fonteinen en potten zwerven in de omgeving. Hoe slecht voor het milieu en het klimaat is vuurwerk afsteken eigenlijk? Twee onderzoekers van TNO, gespecialiseerd in luchtverontreiniging en pyrotechniek, geven toelichting.

  De vragen:

  Met dank aan Nemo

 • brussel pollutie

  In Brussel kan het wel !

  18 december 2022

  In Het Laatste Nieuws (www.hln.be) lezen we: "In Brussel treedt zaterdag de sensibiliserings-en interventiefase in werking, als gevolg van een te hoge concentratie stikstofdioxide en fijn stof in de lucht. Om dat terug te dringen zijn meerdere maatregelen van kracht, zoals een verbod op stoken met hout en gratis openbaar vervoer.
  De sensibiliserings-en interventiefase treedt in werking wanneer er meer dan twee dagen hoge concentraties stikstofdioxide en fijn stof worden opgemeten. Bijhorende maatregelen beslaan onder meer het verlagen van de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur op wegen waar men doorgaans 70 of 90 kilometer per uur mag rijden, of een verbod op stoken met hout.
  Zich verplaatsen met het MIVB-net wordt gratis, net zoals een dagticket voor de deelfietsen van Villo!. Daarnaast wordt aangeraden om zich zoveel mogelijk te voet of per fiets te verplaatsen, de temperatuur binnenshuis onder de 20 graden te houden en te opteren voor carpooling en eco-driving indien pendelen of thuiswerk niet mogelijk is."
 • London 1952The Great Smog of London

  12 December 2022
  Dezer dagen is het 70 jaar geleden dat een dichte mist vijf dagen lang de straten van Londen wurgde: een ramp die duizenden mensen het leven kostte en de deur opende voor historische bescherming van het milieu *).
  Wat kunnen we daar uit leren? In de eerste plaats dat er harde maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren, zoals in Groot Brittanie de ‘Clean Air Act’ van 1956..
  Die Clean Air Act begint met te zeggen: "Onder voorbehoud van de bepalingen van deze wet mag er geen donkere rook worden uitgestoten uit een schoorsteen van enig gebouw, en als op enige dag donkere rook wordt uitgestoten, zal de bewoner van het gebouw zich schuldig maken aan een misdrijf."
  In Nederland (en de EU) zijn al heel wat besluiten genomen om catastrofale gebeurtenissen (zoals destijds in Londen) te voorkomen maar toch vallen er elke dag nog slachtoffers van de vervuilde lucht in onze leefomgeving. Daarom zullen de advieswaarden om de luchtkwaliteit te verbeteren (o.a. fijnstof) drastisch omlaag moeten. Zie het recente RIVM-rapport. Met alleen de maatregelen zoals in het Schone Lucht Akkoord beschreven komen we er niet. Die zijn te vrijblijvend. Bovendien doet bijna driekwart van de gemeenten er niet aan mee !
   

  *) Lees hier meer over https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Smog_van_1952

 •  stankoverlast 1

  door veehouderijen

  December 2022

  De rechtbank in Den Haag heeft op 14 september 2022 bepaald dat de overheid de omwonenden van intensieve veehouderijen onvoldoende beschermt tegen stankoverlast en daarom een schadevergoeding moet betalen (zie o.a. de uitspraak, het tv programma Zembla en de website stankopdekaart.nl). 
  Dat is een goede ontwikkeling, maar er is meer aan de hand. 
  Stank (of eufemistisch ‘geur’ genoemd) is niet alleen irritant vanwege psychische klachten maar ook verwerpelijk door de negatieve invloed op onze gezondheid. De website van de GGD Leefomgeving geeft een goed overzicht van deze materie.
  Al in 2008 rapporteerde het RIVM (mede op basis van een uitgebreide literatuurstudie) over de gezondheidseffecten van de ‘megastallen’ voor omwonenden en werknemers als gevolg van de uitstoot van o.a. ammoniak en fijnstof alsmede bacteriën. Zie hier het rapport dat niets aan waarde heeft verloren.
  Wat heeft de overheid in die 15 jaar gedaan? Gewacht op de rechter !