eu logo

 

 

 

 

Openbare raadpleging over de luchtkwaliteit

4 oktober 2021 Klimaat Milieubeleid

Op 23 september 2021 publiceerde de Europese Commissie een consultatie over twee regelingen met betrekking tot luchtkwaliteitsnormen. De doelstelling hiervan is om te beoordelen of de huidige Europese maatregelen voor schone lucht voldoende zijn. Ook decentrale overheden kunnen deelnemen aan de raadpleging.

Herziening van twee Richtlijnen inzake luchtkwaliteit

In het kader van de Green Deal is het een actieplan gepubliceerd met de titel: ‘Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul’, beter bekend als het ‘zero pollution action plan’. Het actieplan omvat het voornemen om twee Richtlijnen inzake luchtkwaliteit (2008/50/EG en 2004/107/EG) verder aan te scherpen. Deze herziening van de wetgeving beslaat drie thema’s. Ten eerste identificeren de huidige Richtlijnen dertien luchtverontreinigende stoffen. De Commissie wil deze normen aanscherpen. Bepaalde stoffen voldoen namelijk niet aan de maatstaven die zijn aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie, bijvoorbeeld, de norm voor het schadelijkste fijnstof is te laag. Provincies en gemeenten komen in aanraking met de Europese normen als ze maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Luchtverontreiniging is met name een gevolg van mobiliteit, bouw en industrie. Ten tweede is er de bedoeling om de afdwingbaarheid van de Richtlijnen te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het uitbreiden van de mogelijkheid om sancties en boetes op te leggen aan partijen die de normen overtreden. Als laatste wordt de monitoring en modellering van de luchtkwaliteit en de bijhorende plannen herbekeken. In Nederland komt de bevoegdheid toe aan zowel gemeenten als provincies om toezicht te houden op de naleving van de Europese normen die de luchtkwaliteit regelen.

Raadpleging

De openbare raadpleging was beschikbaar tot en met 16 december 2021. De doelgroepen van de consultatie waren (decentrale) overheden, organisaties, onderzoeksinstellingen en bedrijven die actief zijn op het gebied van gezondheid of luchtkwaliteit.

De verwachting is dat in 2022 de Commissie hierover een voorstel publiceert.

Bron

Luchtkwaliteit – herziening van de EU-regels, Europese Commissie

Actueel

 • vuurwerk kl

  Kun je beter knal- of siervuurwerk afsteken met het oog op het milieu? NEMO Kennislink beantwoordt vijf vragen over de (on)duurzaamheid van vuurwerk.

  27 december 2022

  Het is elk jaar weer een knalfeest. Op oudejaarsavond is de donkere hemel traditiegetrouw het decor voor ontploffende pijlen met veelkleurige vonkenregens. Vuurwerk afsteken is een spectaculaire en populaire manier om het nieuwe jaar in te luiden. 
  Wat ook elk jaar weer opduikt, in steeds sterkere mate, is de roep om een vuurwerkverbod. Dieren worden angstig van de knallen, mensen belanden met letsel in het ziekenhuis en dan zijn er nog de gevolgen voor het milieu. Kruitdampen hangen nog uren in de lucht en resten van rotjes, fonteinen en potten zwerven in de omgeving. Hoe slecht voor het milieu en het klimaat is vuurwerk afsteken eigenlijk? Twee onderzoekers van TNO, gespecialiseerd in luchtverontreiniging en pyrotechniek, geven toelichting.

  De vragen:

  Met dank aan Nemo

 • brussel pollutie

  In Brussel kan het wel !

  18 december 2022

  In Het Laatste Nieuws (www.hln.be) lezen we: "In Brussel treedt zaterdag de sensibiliserings-en interventiefase in werking, als gevolg van een te hoge concentratie stikstofdioxide en fijn stof in de lucht. Om dat terug te dringen zijn meerdere maatregelen van kracht, zoals een verbod op stoken met hout en gratis openbaar vervoer.
  De sensibiliserings-en interventiefase treedt in werking wanneer er meer dan twee dagen hoge concentraties stikstofdioxide en fijn stof worden opgemeten. Bijhorende maatregelen beslaan onder meer het verlagen van de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur op wegen waar men doorgaans 70 of 90 kilometer per uur mag rijden, of een verbod op stoken met hout.
  Zich verplaatsen met het MIVB-net wordt gratis, net zoals een dagticket voor de deelfietsen van Villo!. Daarnaast wordt aangeraden om zich zoveel mogelijk te voet of per fiets te verplaatsen, de temperatuur binnenshuis onder de 20 graden te houden en te opteren voor carpooling en eco-driving indien pendelen of thuiswerk niet mogelijk is."
 • London 1952The Great Smog of London

  12 December 2022
  Dezer dagen is het 70 jaar geleden dat een dichte mist vijf dagen lang de straten van Londen wurgde: een ramp die duizenden mensen het leven kostte en de deur opende voor historische bescherming van het milieu *).
  Wat kunnen we daar uit leren? In de eerste plaats dat er harde maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren, zoals in Groot Brittanie de ‘Clean Air Act’ van 1956..
  Die Clean Air Act begint met te zeggen: "Onder voorbehoud van de bepalingen van deze wet mag er geen donkere rook worden uitgestoten uit een schoorsteen van enig gebouw, en als op enige dag donkere rook wordt uitgestoten, zal de bewoner van het gebouw zich schuldig maken aan een misdrijf."
  In Nederland (en de EU) zijn al heel wat besluiten genomen om catastrofale gebeurtenissen (zoals destijds in Londen) te voorkomen maar toch vallen er elke dag nog slachtoffers van de vervuilde lucht in onze leefomgeving. Daarom zullen de advieswaarden om de luchtkwaliteit te verbeteren (o.a. fijnstof) drastisch omlaag moeten. Zie het recente RIVM-rapport. Met alleen de maatregelen zoals in het Schone Lucht Akkoord beschreven komen we er niet. Die zijn te vrijblijvend. Bovendien doet bijna driekwart van de gemeenten er niet aan mee !
   

  *) Lees hier meer over https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Smog_van_1952

 •  stankoverlast 1

  door veehouderijen

  December 2022

  De rechtbank in Den Haag heeft op 14 september 2022 bepaald dat de overheid de omwonenden van intensieve veehouderijen onvoldoende beschermt tegen stankoverlast en daarom een schadevergoeding moet betalen (zie o.a. de uitspraak, het tv programma Zembla en de website stankopdekaart.nl). 
  Dat is een goede ontwikkeling, maar er is meer aan de hand. 
  Stank (of eufemistisch ‘geur’ genoemd) is niet alleen irritant vanwege psychische klachten maar ook verwerpelijk door de negatieve invloed op onze gezondheid. De website van de GGD Leefomgeving geeft een goed overzicht van deze materie.
  Al in 2008 rapporteerde het RIVM (mede op basis van een uitgebreide literatuurstudie) over de gezondheidseffecten van de ‘megastallen’ voor omwonenden en werknemers als gevolg van de uitstoot van o.a. ammoniak en fijnstof alsmede bacteriën. Zie hier het rapport dat niets aan waarde heeft verloren.
  Wat heeft de overheid in die 15 jaar gedaan? Gewacht op de rechter !